vesponapas

/vesponapas

About vesponapas

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בונוסים מגברים עובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי לביתך – צור בנות עם העבודה הטובה ביותר עם רווחים כבדי משקל, והגברים שלנו הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות טובה יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נקי גם מהעובדים וגם מהלקוחות שלנו.עם הגעת ישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי רק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על יתרת הילדה. מחיר הנדל"ן היומי הממוצע בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.